Lange tijd geleden

Na een hele lange periode niets te hebben geschreven hebben we dit nu toch maar weer opgepakt.  Het seizoen loopt tot op heden redelijk volgens verwachting. Duiven komen redelijk af en lijken zo langzamerhand klaar voor de 1e overnachtingsvlucht Limoges. De voorbereiding word overschaduwd door een zeer langdurige ziekenhuisoperatie van Boukje die inmiddels al bijna 14 weken aaneengesloten in het Ziekenhuis ligt en 3 zware operaties ondergaan. Dan is duiven maar bijzaak. Laten we hopen dat het vanaf nu de goede kant op gaat.  Onze vereniging draait zeer sterk met name op de snelheid dus is het soms wat moeilijk vergelijken maar gaat de goede kant op. Jonge duiven zijn ook gespeend.  Dit winterseizoen nog wat versterking gehaald bij o.a. Aart Hup ( Zoon Schimke) en Robbie Timmermans en Gert-Jan Hendriks, ook een prachtige zoon van de 1e VNCC van Heinz Elsweyer. Binnenkort meer nieuws